CORAZON PLUS

 

 

Vítejte na stránkách věnovaných Multifunkční měřicí jednotce CORAZON PLUS.

 

Multifunkční měřicí jednotka  CORAZON PLUS je měřicí zařízení, vhodné do: lékáren, lékařských ordinací, výdejen zdravé výživy, obchodních pasáží, čekáren,

a všude tam, kde se požaduje samoobslužný režim.  

 

 

 CORAZON PLUS je zařízení, určené pro změření osob a to: hmotnosti, výšky, krevního tlaku, srdečního tepu a tělesného tuku.

 

Zařízení pracuje po vhození mince nebo vložení čipové karty. Také se nabízí možnost nastavení pro práci po pouhém stisknutí tlačítka, tj. bezplatně. Zařízení CORAZON PLUS měří hmotnost, výšku, BMI, odhaduje tělesný tuk a naměřené údaje tiskne na termocitlivý papír. Lístek může mít nakonfigurovanou hlavičku (prezentace provozovatele, reklama, atd.) Zařízení má hlasovou nápovědu v českém jazyce. Dále má čtečku čipových karet, na kterých lze zaznamenat až 20 měření hmotnosti a krevního tlaku. Potom vytiskne soupis předcházejících měření.

 

 

PARAMETRY

Hmotnost: do 150 kg s rozlišením 100 g
Výška: do 200 cm s rozlišením 1 cm
Krevní tlak: s rozlišením 1 mmHg
Tělesný tuk: 1% až 75% s rozlišením 0,1%

Technická specifikace

Hmotnost zařízení: 46 kg
Napájecí napětí: 230 V/50 Hz
Maximální okamžitý příkon: 140 VA
Výška x šířka x hloubka: 2200 x 360 x 580 mm

 

 Zařízení CORAZON PLUS můžete zakoupit nebo pronajmout. Obrat´te se na nás s Vašim požadavkem, budeme se snažit Vám vyhovět.

Nově lze získat tuto jednotku s informačním displejem, na kterém lze promítat videosekvence nebo fotografie a další sdělení.

 

 

JAK PRACUJE?

 

CORAZON PLUS pracuje po vhození mincí nebo vložení čipové karty. Hlasová nápověda  vede měřenou osobu během celé procedury. Výsledky měření se vytisknou na lístek. V případě použití čipové karty se hodnoty krevního tlaku a hmotnosti zapisují a zůstává posledních 20 těchto naměřených hodnot v paměti.

 • Po vhození 5 Kč mince se provede zvážení, změření výšky a tělesného tuku. Lístek, který se vytiskne, obsahuje kromě naměřených údajů i výpočet B.M.I.
 • Po vhození 10 Kč mince se provede zvážení, změření výšky, krevního tlaku a tělesného tuku.
 • Po vložení čipové karty se provede stejná činnost jako při vhození 10 Kč mince. Pokud se karta nechá zasunuta během tisku protokolu, následuje tisk dvaceti posledních naměřených hodnot (musí být alespoň 2 hodnoty) a histogram těchto měření. Jedná se o velice užitečnou funkci, která umožňuje vysledovat trend hmotnosti nebo krevního tlaku měřené osoby.

  

 

 

CO DOKÁŽE?

 

 • Změřit hmotnost s rozlišením 100 g.
 • Změřit výšku osoby s rozlišením 1 cm. Tento údaj společně s údajem hmotnosti se využije následně při výpočtu indexu tělesné hmotnosti (B.M.I.).
 • Změřit tělesný tuk (index a hmotnost tělesného tuku).
 • Změřit krevní tlak. V případě, že se osoba pohybuje či krevní tlak se prudce mění (např. mluví-li osoba během měření), je měření přerušeno.
 • Změřit srdeční tep, který má osoba během měření krevního tlaku.
 • Veškeré údaje tisknout na termocitlivý papír.

 

                                       

 

 

HMOTNOST

 

 

S nadměrnou tělesnou hmotností se také zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, produkce cholesterolu a nebezpečného zvýšení hladiny cukru v krvi. Jaká je tedy optimální tělesná hmotnost? V současné době ji vypočítává lékařská a odborná veřejnost celého světa prostřednictvím tzv. indexu tělesné hmotnosti (dále B.M.I. z anglického Body Mass Index). B.M.I. je skutečná tělesná hmotnost vztažená k výšce osoby. Výsledek výpočtu nám poskytne představu o tom, kolik by měl zdravý člověk vážit.

 

 

 

                                           

 

 

 

TĚLESNÝ TUK

 

Přes důležitost B.M.I. na klasifi kaci obezity, není tento prvek postačující ke stanovení tělesné struktury měřené osoby. K tomuto je zapotřebí mnohem více elementů, které by co nejvíce popsaly lidské tělo a jeho charakteristiky. Proto je složení tělesné hmoty společně s B.M.I. jednou z možností, jak přesněji popsat strukturu složení těla. Může se stát, že osoba zhubne, tj. sníží svůj B.M.I, ale zvýší svůj index tuku například nesprávnou dietou. Stanovení B.M.I. společně s indexem tuku nám umožní stanovit lepší krytérium o stavu našeho zdrav

 

 

                                           

 

 

 

KREVNÍ TLAK

 

Krevní tlak se obecně považuje za velmi dobrý ukazatel stavu kardiovaskulárního systému, poněvadž je to jedna z fyziologických proměnných, jež je za současného stavu vědy relativně snadno určitelná a měřitelná. Klinický obraz, získaný pomocí měření krevního tlaku, již pomohl odvrátit mnoho předčasných a zbytečných úmrtí a umožnil v mnoha případech včasnou nápravu zdravotního stavu. Vysoký krevní tlak – hypertenze – je někdy varujícím příznakem ohrožení života člověka a pouze jeho včasná diagnóza dovoluje také včasnou aplikaci příslušné medikace. Průběžná kontrola tlaku je proto metoda detekce možných kardiovaskulárních poruch lidského organismu.

 

                                                 

 

 

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KREVNÍ TLAK

 

 • Věk – s přibývajícím věkem existuje tendence stoupání naměřených hodnot krevního tlaku.
 • Pohlaví – před dosažením 35 až 40 roku věku se vyskytuje hypertenze častěji u mužů, po dosažení 65 až 70 roku věku je daleko častěji diagnostikována u žen.
 • Nadváha – příliš vysoká tělesná hmotnost je v úzkém vzájemném vztahu s vysokým krevním tlakem.
 • Další faktory – jako stres, způsob života, typ práce, nadměrné požívání alkoholických nápojů a soli, hluk, dědičné dispozice a jiné.

 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků doporučujeme dodržovat následující body:

 • Nejlepší vypovídací schopnost mají opakovaná měření ve stejných intervalech (jednou denně, týdně, obden, atd.) za podobných časových a okolních podmínek (ráno, odpoledne, před jídlem, shodné oblečení, atd.).
 • Při měření krevního tlaku se nepohybujte (hlavně rukou a prsty levé ruky), nemluvte a buďte v klidu. Pokud zařízení rozpozná velké výkyvy ve vašem krevním tlaku z výše uvedených důvodů, přeruší měření. Máte následně další dvě možnosti zopakovat měření.
 • Při měření hmotnosti a výšky stůjte vzpřímeně, zabráníte zkreslení vaší výšky a špatný výpočet B.M.I. – Nastupujte na platformu jemně. Pokud chcete, aby měření bylo co nejpřesnější, zujte se a odložte těžké svršky, jako např. kabát apod. na hák na pravém boku zařízení. Nezapomeňte sundat čepici nebo klobouk, aby nezkresloval výšku.
 • Měření tělesného tuku se nedoporučuje použít ženám v těhotenství a osobám s implantovaným elektronickým zařízením, jako např. srdeční stimulátor.

 

 

CO JSTE NAMĚŘILI?

 

                                                             

                                                       Hodnocení krevního tlaku u dospělých osob

Kategorie/Tlak Arteriální systolický (mmHg) Arteriální diastolický (mmHg)
Normální méně než 130 méně než 85
Normální vysoký 130 –139 85 – 89
Hypertenze
Úroveň 1 (lehká)
Úroveň 2 (střední)
Úroveň 3 (vážná)
Úroveň 4 (velmi vážná)

140 –159
160 –179
do 209
více než 209

90 –99
100 –109
110 –119
více než 119

Použitý pramen: Join National Commettee on detection, evolution and treatment of high blood pressure.

 

 

 

HODNOCENÍ B.M.I.

 

 

 

20 až 24,9
25 až 29,9
Normální hmotnost
Lehká nadváha
30 až 40
více než 40
Nadváha – s třední riziko srdečních poruch
' Obezita – vysoké riziko srdečních poruch

 

 

NORMÁLNÍ INDEX TĚLESNÉHO TUKU

 

Věk 20 – 29 let 30 – 69 let
Muž 14 – 20 % 17 – 23 %
Žena 17– 24 % 20 – 27 %

 

 

 

NĚKOLIK DOBRÝCH RAD

 

 • Řiďte se pokyny blikajícího návěstí a hlasovou nápovědou. Nespěchejte, zařízení je trpělivé – počká na Vás.
 • Vhoďte minci dle požadovaného úkonu.
 • Pokud vlastníte čipovou kartu KEITO, pak můžete sledovat průběžně Váš krevní tlak a hmotnost. Posledních 20 měření je uchovaných na kartě.
 • Nastupujte na platformu jemně. Pro přesnější měření se vyzujte. Při ukončení celého měření sestupte z platformy, aby zařízení poznalo, že celý proces byl již ukončen.
 • Držte se madla pro měření tělesného tuku pevně, ale ne křečovitě. Ruka je přirozeně prohnutá, ne natažená.
 • Ruku vkládejte do vaku tlakoměru bez hodinek, náramků, atd. Ruku uvolněte a vložte do kruhu. Zařízení takto pozná, že vaše ruka je již připravena na měření krevního tlaku. Nepohybujte rukou ani prsty.
 • Během měření krevního tlaku nemluvte!
 • Po ukončení měřicího procesu se vytiskne lístek s provedeným měřěním. Vyčkejte pokynů k vybrání lístku.